Praktyczne rozwiązania w hotelach. Architektura bez barier cz. II / Hotel Profit

Jednym z priorytetów polskiej polityki wobec osób niepełnosprawnych jest rehabilitacja zawodowa i społeczna, w tym realizacja zasady równości szans osób niepełnosprawnych. Równe szanse to także likwidacja barier architektonicznych, których istnienie uniemożliwia tym osobom korzystanie z ogólnodostępnych przywilejów m. in ze swobodnego podróżowania i zakwaterowania w hotelu czy pensjonacie.