Lobbing za lobby / Świat Hoteli

Recepcja i lobby pełnią w obiekcie jedną z ważniejszych funkcji – reprezentacyjną. Jak podkreślają specjaliści, te dwie przestrzenie w hotelu mówią o nim prawie wszystko.